پروژه‌های اداری و خدماتی
ساختمان آتشنشانی فاز پنج
ساختمان اداری برق شهر جدید اندیشه