این ساختمان در زمینی به مساحت ۱۰۹۸ مترمربع و در زیربنای ۲۳۸۷ مترمربع در چهار طبقه به بهره برداری رسید